woensdag 14 maart 2018


De school is meer dan een gebouw

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om adaptief beroepsonderwijs. Dit stelt andere eisen aan de (fysieke) leeromgeving.

Het stimuleringsfonds voor creatieve industrie heeft samen met OCW een programma ingericht, waarin ontwerpers, architecten en creative designers worden uitgenodigd mee te denken; zie http://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/over_leeromgeving_van_de_toekomst/
 
In het kader van hun Open Oproep flexibiliteit van de leeromgeving heeft een viertal mbo instellingen hun (ruimtelijke) vraagstuk ingebracht. Ik mocht zitting nemen in de selectiecommissie om te kijken naar de verbinding met het bedrijfsleven.
 
Het is leuk om te zien hoeveel diversiteit en originaliteit zo’n oproep oplevert, hoe verschillende ontwerpers het concept ‘school’ benaderen en hoe breed of hoe smal het begrip leeromgeving wordt opgevat. De meest vooruitstrevende inzendingen werden gekenmerkt door een grote mate van verwevenheid tussen de school en haar omgeving. Hier organiseert het beroepsonderwijs een gezamenlijk leerproces voor ├ílle betrokkenen.

Wat dat betreft liggen ontwerpen en leren in elkaars verlengde. Beide zijn gebaat bij (creatieve) ruimte, waarin projecten en experimenten voeding geven aan ontwerpend leren. Dit verhoudt zich vaak moeizaam tot roosters, lesuren en… gebouwen.
 
De kracht van de inbreng van ontwerpers was om verschillende stakeholders te betrekken via een creatief ontwerpproces, waarbij de eisen van de gebruikers leidend zijn voor de functionaliteit van het (school)gebouw. Koop een auto op de sloop of investeer in een hololens en ga met bedrijven uitzoeken hoe deze in te zetten in de praktijk. Doe het vooral samen en bespreek wat je hebt geleerd; leerzaam voor student, docent en bedrijven!

Experimenteel project onderwijs is daarmee een noodzakelijk onderdeel van adaptief beroepsonderwijs. Hiermee trekt het beroepsonderwijs weer uit haar gebouwen en laat zich uitdrukkelijk zien als product van de samenleving.  
 
Reageren op deze column?
Stuur een bericht aan Bram Loog: loogiz@me.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten