maandag 11 december 2017


Het mbo legt de basis voor leven lang leren

Leven lang leren staat weer volop in de belangstelling de laatste maanden. De noodzaak van het blijven leren tijdens de loopbaan lijkt dan ook onbetwist. Toch slagen we er met elkaar maar moeizaam in om het leven lang leren daadwerkelijk samen te organiseren.

Wie tegenwoordig op latere leeftijd (terug) de schoolbanken induikt, is allang geen uitzondering meer. Nederland behoort namelijk tot de best presterende landen van Europa op het gebied van leven lang leren. Klinkt goed toch? Die vijfde plek in het Europese klassement is inderdaad iets om trots op te zijn. Toch is er een ‘maar’. Het aantal deelnemers stijgt de afgelopen jaren namelijk niet en zijn het vooral de hoger opgeleiden die de schoolbanken weten terug te vinden. Middelbaar opgeleiden lopen hierin flink achter. En dat terwijl het initiële beroepsonderwijs in Nederland beschikt over een uitstekende basis voor leven lange leren met de intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven .
Het verschil in deelname is deels te verklaren door de andere leervoorkeuren van middelbaar opgeleiden. Natuurlijk is de ene mbo’er de andere niet en zijn er ook binnen deze groep grote verschillen, maar veel mbo’ers leren graag door te doen. Bij het organiseren van leren in het initiële en post-initiële onderwijs is het belangrijk om rekening te houden met die praktische instelling. Dat is bij de vorming van de Wet Educatie Beroepsonderwijs reden geweest om de beroepspraktijkvorming een verplicht onderdeel te maken van het middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens de bpv worden studenten op de werkplek opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar. Dit is niet alleen leerzaam voor de student. In potentie is de bpv ook een prachtige leerschool voor scholen en leerbedrijven. De school leert praktijkleren centraal te zetten in de opleiding en het leerbedrijf legt in de bpv de basis voor een praktische leercultuur. Daarmee is de bpv ook een ideale opstap om een leven lang leren voor werknemers via werkplekleren vorm te geven. Immers, alleen met oog voor de leervoorkeuren van werknemers kunnen we leven lang leren laten slagen.


Met dank aan: Jorien Fase, beleidsadviseur bij SBB: j.fase@s-bb.nl
 
Zie ook de Masterscriptie van Jorien Fase: Leven Lang Leren; mij een zorg 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten